Texas Roadhouse
Texas Roadhouse: 29.915199, -95.617572