T.G.I. Fridays
T.G.I. Fridays : 29.843630, -95.494395